Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Cartes d’Enric Fontbernat (2)

CARTES D’ENRIC FONTBERNAT A JAUME CREUS (2)

Aquí podem veure dues cartes manuscrites d’Enric Fontbernat a Jaume Creus. Enric Fontbernat participà en el complot del Garraf i en els Fets de Prats de Molló. Morí el 19 de juliol de 1936 durant l’atac a la caserna de les Drassanes.

Es tracta de dues missives escrites el juliol i el desembre de 1932. Hi parla de les seves dificultats econòmiques.

Vegeu la transcripció íntegra de les cartes (Carta 1, Carta 2)