Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Targeta de Carme Ballester, vídua de Lluís Companys

Targeta enviada a Jaume Creus des de París per Carme Ballester, vídua de Lluís Companys. El document, sense data, és acompanyat d’una imatge de l’antiga tomba del president de la Generalitat al cementiri de Montjuïc i una fitxa amb les referències del nínxol on fou inhumat després del seu afusellament. Al damunt, s’hi pot llegir “Morta”, escrit amb llapis i en diagonal, segurament en referència a la defunció de la segona esposa de Companys, el 1972. A sota hi apareix el nom del gendre del president, Hèctor Galí.

 

     
   

 

Transcripció de la carta