Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Transcripció de la carta de Carme Ballester

<-- Tornar a "Carta de Carme Ballester, vídua de Lluís Companys"

 

Gràcies, estimat amic, pels vostres bons vots. Al meu torn vos desitjo un any nou millor i feliç [i], particularment, bona salut. La pau i la tranquil·litat d’esperit... per la nostra Pàtria.

Amb l’afecte de sempre!

La vostra vella amiga

Carme

Via Sant Jordi, agrupació 7, nº 7182.

87, Rue de la Pompe – Paris 16º

POI 52-24