Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Carta d'un membre de Galeuzca a Jaume Creus

Lletra enviada l'11 de març de 1946 a Jaume Creus des de Mèxic per un membre l’organisme Galeuzca, constituït el desembre de 1944 per exiliats gallecs, catalans i bascos. A banda dels continguts de caràcter personal, el remitent ironitza a la postdata davant la possibilitat que s’hi integrin representants de Castella.

   

Transcripció de la carta