Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

“Es demana, simplement, descobrir la veritat. És ben poc”

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

“Es demana, simplement, descobrir la veritat. És ben poc”

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008