Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

La relació de Franco amb l’Església durant la guerra i la postguerra

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

La relació de Franco amb l’Església durant la guerra i la postguerra

(Parla també de l’Arxiu del Vaticà, Pius XII i els règims d’Hitler, Mussolini i Franco)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008