Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

La complicitat d’alguns capellans en la repressió franquista

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

La complicitat d’alguns capellans en la repressió franquista

(Parla també de l’exposició “Les presons de Franco”, el pare Lahoz, l’arquebisbe de Santiago i la seva prohibició de donar avals i del Marqués de Lozoya)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008