Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

La calúmnia del bisbe Antonio Montero contra Joan Peiró

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

La calúmnia del bisbe Antonio Montero contra Joan Peiró

(Parla del bisbe Antonio Montero i el seu llibre “Historia de la persecución religiosa en España”)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008