Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

El perquè de l'anticlericalisme

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

El perquè de l’anticlericalisme

(Parla també de les dues Espanyes, Quevedo, “El Quijote”, el ministre Irujo, la CNT i la FAI, Negrín, el pare Josep Maria Torrent i del dietari dels bombers de Barcelona del 1936)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008