Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

“Es lícito administrar la extremaunción a los condemnados a muerte?”

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

“Es lícito administrar la extremaunción a los condemnados a muerte?”

(Parla del pare moralista Fernández Regatillo, del Cardenal Gomà i de la pastoral de les presons)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008