Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

La figura del cardenal Vidal i Barraquer

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

La figura del cardenal Vidal i Barraquer

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008