Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

El perquè m'he dedicat a estudiar la Guerra Civil

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

El perquè m’he dedicat a estudiar la Guerra Civil

(Parla també d’Unió Democràtica de Catalunya i del ministre Irujo)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008