Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Els extrems de la persecució religiosa durant la guerra

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

Els extrems de la persecució religiosa durant la guerra

(Parla també de “L’Esquetlla de la Torratxa”)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008