Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Diferències entres les dues repressions (la republicana i la franquista)

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

Diferències entres les dues repressions (la republicana i la franquista)

 (Parla també de Largo Caballero, Lluís Companys, Miquel Coll i Alentorn, la FAI, el bisbe Irurita, el “enterado” del “Caudillo”, la responsabilitat de l’Església, la carta col·lectiva dels bisbes espanyols, dels generals Dàvila, Cabanellas, Aranda, Mola, Queipo de Llano i Franco, Ricardo de la Cierva, el bisbe Óscar Romero)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008