Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

La falsa religiositat de Franco

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

La falsa religiositat de Franco

(Parla també de l’emperador Constatí i del seu biògraf, el bisbe Eusebi de Cesarea)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008