Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Missatge a transmetre als joves sobre la Guerra Civil

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

Missatge a transmetre als joves sobre la Guerra Civil

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008