Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

La relació entre la República i l'Església

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

La relació entre la República i l’Església

(Parla també de la crema de convents a Madrid i Màlaga el 1931, Manuel Azaña, el cardenal Segura, Vidal i Barraquer, Pius XIè, cardenal Gomà, el pare Batllori, revolta dels militars francesos a l’Alger i de jugar a dretes i a esquerres)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008