Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Les actuals beatificacions dels màrtirs de la Guerra Civil

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

Les actuals beatificacions dels màrtirs de la Guerra Civil

(Parla també de Vidal i Barraquer, el papa Pius XIè, el general Franco i Roca Cavall)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008