Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Vivències de la Guerra Civil

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

Vivències de la Guerra Civil

(Parla del seu oncle, rector de la parròquia de Sant Just Desvern; de l’alcalde d’aquest municipi, Daniel Cardona i de “L’Esquella de la Torratxa”)

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008