Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

D'on han sorgit aquests documents

Arran de la notícia de l’aparició de les cinc cartes inèdites de Lluís Companys i altra documentació rellevant que havia conservat Jaume Creus i Ventura -que va publicar el nostre web el passat 13 d’octubre-, el Sr. Lluís Willaert, de Barcelona, es va posar en contacte amb nosaltres i ens va manifestar que havia estat dentista de Jaume Creus, que hi havia mantingut una estreta amistat i que conservava documentació seva. Immediatament ens vam veure i ens va lliurar diversos documents de Jaume Creus perquè els incorporéssim al web que li hem dedicat i els ingresséssim a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

La documentació aportada per Lluís Willaert té un gran valor històric. Comprèn diverses cartes de Pau Casals, Ventura Gassol, Joan Casanovas, Josep M. Batista i Roca, Joan Alavedra, Emili Granier Barrera i Josep Trueta. També n’hi ha de Josep Irla, Carme Ballester, Rovira i Virgili, Carles Cardó i Heribert Barrera.

També hi ha una dotzena de fotografies de l’enterrament de Joan Casanovas, president del Parlament de Catalunya entre els anys 1933 i 1936, i dues fotografies de l’homenatge que es va tributar a Pompeu Fabra, a Prada de Conflent, el 1948.

Tots aquests documents els anirem penjant progressivament en aquest web.

Ja es poden consultar:

El testimoni de Jaume Creus en la proclamació de la República.

Les set cartes de Pau Casals a Jaume Creus.

7 cartes inèdites de Joan Alavedra a Jaume Creus.

Una carta de Pompeu Fabra i tres fotografies de l’homenatge que se li va retre a l’exili.  

Dos documents sobre la mort de Francesc Macià.

Documents inèdits dels presidents Joan Casanovas i Josep Irla i 9 fotografies de l’enterrament de Josep Casanovas.

2 cartes inèdites del doctor Josep Trueta

3 cartes inèdites de Josep Maria Batista i Roca, del 1945