Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Reproducció de l’epistolari Ventura Gassol-Jaume Creus i la seva transcripció íntegra.

1ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (Sense data)
 
 
2ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (Sense data)


 
 
1ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (9/9/1940). (Còpia)


   
 
 
3ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (setembre 1940)
 
 
 
2ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol.  (Còpia)
 
 
 
4ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (rebuda el 5/10/1940)
 
 
3ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (Octubre 1940). (Còpia)
 
 
4ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (19/11/1940). (Còpia)
 
 
 
5ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (15/12/1940). (Còpia)
 
 
 
6ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (18/12/1940). “Còpia)
 
 
 
7ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (2/1/1941). (Còpia)
 
 
 
Notes personals de Ventura Gassol sobre la seva trajectòria política i el perquè va marxar de Catalunya
(informacions sol·licitades per Jaume Creus a la carta anterior)
 
 
1r telegrama de Ventura Gassol a Jaume Creus (2/1/1941)
 
 
5ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (5/1/1941)
 
 
 
2n telegrama de Ventura Gassol a Jaume Creus (9/1/1941)
 
 
8ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (14/1/1941). (Còpia)
 
 
 
9ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (19/1/1941). (Còpia)
 
 
 
3r telegrama de Ventura Gassol a Jaume Creus (21/1/1941)
 
 
10ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (15/2/1941). (Còpia)
 
 
 
11ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (22/2/1941). (Còpia)
 
 
12ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (8/3/1941). (Còpia)
 
 
 
4art telegrama de Ventura Gassol a Jaume Creus (14/3/1941)
 
 
6ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (15/3/1941)
 
 
7ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (1/4/1941)
 
 
5è telegrama de Ventura Gassol a Jaume Creus (1/4/1941)
 
 
13ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (4/5/1941). (Còpia)
 
 
 
14ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (17/6/1941). (Còpia)
 
 
 
15ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (7/7/1941). (Còpia)
 
 
 
16ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (1/8/1941). (Còpia)
 
 
 
6è telegrama de Ventura Gassol a Jaume Creus (16/9/1941)
 
 
17ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (16/9/1941). (Còpia)
 
 
 
18ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (23/9/1941). (Còpia)
 
 
 
19ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (7/11/1941). (Còpia)
 
 
20ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (4/1/1942). (Còpia)
 
 
 
21ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (24/3/1942). (Còpia)
 
 
 
22ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (6/5/1942). (Còpia)
 
 
 
23ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (8/5/1942). (Còpia)
 
 
 
24ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (23/5/1942). (Còpia)
 
 
 
25ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (31/5/1942). (Còpia)
 
 
 
26ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (9/6/1942). (Còpia)
 
 
 
27ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (22/7/1942). (Còpia)
 
 
 
28ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (28/9/1942). (Còpia)
 
 
 
 
29ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (5/10/1942). (Còpia)
 
 
 
30ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (6/11/1942). (Còpia)
 
 
 
8ª Carta de Ventura Gassol a Jaume Creus (21/12/1942)
 
 
31ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (23/3/1943). (Còpia)
 
 
 
32ª carta de Jaume Creus a Ventura Gassol (22/12/1943). (Còpia)
 
 
 
Targeta de felicitació del Nadal de Ventura Gassol a Jaume Creus (Nadal del 1943)