La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Abad Garcia, Basilio

  2-5-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Basilio Abad.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
24-6-1941. El director del camp de concentració de  Belchite (Saragossa), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Basilio Abad pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).