La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Puigarnau Rey, Lluís

  13-5-1941. El director de la colònia penitenciària de l’Hospital Militar de Carabanchel, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Lluís Puigarnau pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
27-5-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Lluís Puigarnau.  (Arxiu Municipal de Manresa).