La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Guillaumet Figuera, Esteve

Diverses fotografies on apareix, entre amics i companys, Esteve Guillaumet. (Col·lecció familiar).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteve Guillaumet fou fet presoner per l’exèrcit franquista el 19 de gener del 1939. Durant els seus anys de captiveri, va estar privat de llibertat a San Juan de Mozarrifar, a les presons de Manresa (ciutat on fou sotmès a un Consell de Guerra), Barcelona, Burgos, Dueso, etc. a més de en diversos camps de treballs forçats dispersos per la geografia castellana. En aquest quadern ell mateix va anar anotant les dates i els llocs del seu procés penitenciari. (Col·lecció familiar). 
 
 
 
  1946-1948: escrits del "Patronato Nacional de San Pablo para presos y penados" adreçat a Esteve Guillaumet Figuera, quan es trobava empresonat a Burgos i a Guadalajara. Observi's la nota manuscrita d'Esteve Guillaumet en el darrer document, on parla del temps que ha patit de presó. El text és incomplet: "10 años que he cumplido más el tiempo redimido hasta la fecha que señala el presente oficio son 14 años, 2 meses y 19 días, que restado de los 15 años que son necesarios para entrar en el período de Libertad Condicional, quedan 9 meses y 11 días. Restando de estos 9 meses y 11 días, 10 meses por el esfuerzo intelectual..."
   
   
   
  Any 1949. Diferents documents sobre la llibertat condicional d'Esteve Guillaumet. Cal ressaltar la diferència entre el primer document, del 16 de març, segons el qual no hi ha inconvenient en què se li concedeixi la llibertat condicional i que pugui residir a Manresa mateix, amb el del 3 d'octubre (7 mesos després), en què s'aprova finalment la llibertat condicional, però se li obliga a residir a Camarasa.
   
   
   
   
   
   
  Certificat sobre la llibertat definitiva d'Esteve Guillaumet que es va produir el 20/1/1959. El certificat porta data del 14 d'octubre del 1961.
  16-12-1951. Document del Servicio de Emigración del Ministeri de Treball en relació a un permís perquè Esteve Guillaumet pugui viatjar a l'Argentina
  18-12-1951. Carta adreçada a Esteve Guillaumet que acompanya una partida de naixement que va sol·licitar.
  21-7-1952. Certificat del Secretari de l'Ajuntament de Manresa en relació a la situació militar d'Esteve Guillaumet
  Any 1970. Testimoni i liquidació de condemna d'Esteve Guillaumet Figuera, que li envia la Capitania General de la 4rta Regió Militar, després que ell ho hagués sol·licitat.
   
   
   
   
  19-12-1990: Certificat del Centre Penitenciari de Guadalajara que testifica que en total Esteve Guillaumet va estar empresonat 10 anys, set mesos i 10 dies.