La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Lázaro Ortiz, Anastasio

26-12-1941. El director de la presó provincial de Castelló, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Anastasio Lázaro pot accedir als beneficis de la llibertat condicional.  (Arxiu Municipal de Manresa).
3-1-1942. Certificats d’instrucció religiosa i elemental a favor del presoner Anastasio Lázaro.  (Arxiu Municipal de Manresa).

28-1-1942. Informe negatiu del cap de la guàrdia urbana de Manresa, conforme a la concessió de la llibertat condicional al pres Anastasio Lázaro.  (Arxiu Municipal de Manresa).