La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Martínez Espinosa, Emilià

Agost del 1939. Emilià Martínez és traslladat de la presó de Manresa a la de Barcelona (Arxiu Nacional de Catalunya)
Octubre del 1939. Liquidació de la condemna d’Emilià Martínez Espinosa.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
 
Expedient de la presó de Manresa d’Emilià Martínez, on ingressa procedent de la Model de Barcelona després d’haver estat sotmès a un Consell de Guerra i sentenciat a 30 anys de presó.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
Setembre 1941-gener del 1942. Procés de commutació de la pena de cadena perpètua a Emilià Martínez per una altra de dotze anys i un dia de presó. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
Octubre del 1942. Informes del mestre i del capellà de la presó Model on consta que Emilià Martínez “está instruido”.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
Gener-febrer del 1943. Inici de tràmits per la concessió de la llibertat condicional a favor d’Emilià Martínez Espinosa, que finalment li serà denegada. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
 
 
 
El director de la Model de Barcelona informa al de la presó de Manresa de la reducció de la condemna imposada inicialment a Emilià Martínez, aprovada pocs dies abans. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
Anys 1939-1943. Expedient d’Emilià Martínez a la presó Model de Barcelona.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
 
 
 
Octubre del 1943. Obtenció de la llibertat condicional, i llurs condicions, en favor d’Emilià Martínez.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
Febrer del 1948. Relació del material, ben escàs, que la presó Model facilita a Emilià Martínez després d’una nova detenció. (Arxiu Nacional de Catalunya)
Febrer del 1948. Expedient d’Emilià Martínez, víctima d’un nou empresonament a la Model. (Arxiu Nacional de Catalunya)