La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Garcia Gómez, Diego

El director de la presó de Manresa s’interessa per a quines localitats podria anar a treballar el pres Diego Garcia, qui està a punt d’aconseguir la llibertat condicional però amb pena de desterrament de la ciutat.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
Març de 1952. Certificat de “Liberación Definitiva” de Diego Garcia. (Arxiu Nacional de Catalunya)