La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Monter Zanuy, Antoni

Tràmits per a l’obtenció de la llibertat condicional a favor d’Antoni Monter Zanuy (Arxiu Nacional de Catalunya).