La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Riera Arola, Marià

  El director de la presó central de València, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Marià Riera pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
28-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme als inconvenients de concedir la llibertat condicional al pres Marià Riera.  (Arxiu Municipal de Manresa).