La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Pi Calmet, Josep

25-1-1943.- El comandament militar de Ceuta  comunica al cap de la presó de Manresa, que lliuri el detingut Josep Pi Calmet al seu pare per tal de que el reclús es pugui presentar al Marroc davant del jutge militar que li instrueix la causa.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
Telegrama amb instruccions de la Capitania General de Barcelona demanant quedi sense efecte la petició de trasllat a Ceuta del pres Josep Pi Calmet i que aquest romangui a la presó de Manresa.  (Arxiu Nacional de Catalunya).