La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Salvador Perramon, Daniel

Portada (anvers i revers) de l’expedient de presó de Manresa de Daniel Salvador, on va ingressar l’abril del 1940 procedent d’un Batalló de Treballadors de Guadalajara.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
Darrer full de l’expedient de Daniel Salvador, on consta que a l’any 1952 va obtenir la seva “libertad definitiva”.  (Arxiu Nacional de Catalunya)