La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Barés Amella, Miquel

Any 1937. Fotografies de Miquel Barés, vestit de militar i celebrant el final de curs de l’Escola de Guerra a l’Hotel Sant Domènec de Manresa. (Col·lecció familiar).
17 de març del 1939. Carta de Miquel Barés als seus pares des del camp de concentració de Valdenoceda (Burgos). (Col·lecció familiar).
 
Expedient de presó de Miquel Barés. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
Octubre del 1943. A la Model de Barcelona, Miquel Barés estava agrupat amb els reclusos considerats com a “comunistas” i sotmés al “régimen especial” per a “esta clase de presos”. (Arxiu Nacional de Catalunya).