La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Tapias Casanovas, Francesc

Expedient processal de Francesc Tapias Casanovas de la presó de Manresa on ingressa el 13 de setembre de 1939,  detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
Expedient processal de Francesc Tapias Casanovas de la presó de Barcelona  on ingressa el 19 d’agost de 1940, detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
 
22-8-1940. Instància de Francesc Tapias Casanovas adreçada al director de la presó de Barcelona sol·licitant entrar a la coral de la presó. (Arxiu Nacional de Catalunya).
7-9-1940. Autorització del director de la presó de Barcelona a Francesc Tapias Casanovas per poder participar en la coral del recinte penitenciari.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
5-6-42. Ofici del cap de la presó de Manresa al director de la presó de Barcelona,  informant-lo del trasllat del pres Francesc Tapias Casanovas. (Arxiu Nacional de Catalunya).
Expedient processal de Francesc Tapias Casanovas de la presó de Barcelona  on reingressa el 5 de juny de 1942, detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
29-8-1942. Petició interna d’informe sobre el reclús Francesc Tapias Casanovas en relació al treball que realitza a la presó de Barcelona. (Arxiu Nacional de Catalunya).
15-9-1942. El director de la presó de Barcelona sol·licita informe al cap de la Falange a Manresa sobre les garanties morals i socials del reclús Francesc Tapias Casanovas per tal de que pugui redimir la pena en una empresa familiar.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
26-1-43/9-2-43. Respostes de les autoritats militars i de la Falange sobre les garanties morals del reclús Francesc Tapias Casanovas,  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
5-2-1943. Fulla disciplinària de Francesc Tapias Casanovas de la presó de Barcelona acusat d’auxili a la rebel·lió, on s’hi detallen els testimonis i informes sobre la seva causa.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
 
5-2-1943. Expedient penal de Francesc Tapias Casanovas de la presó de Manresa, on reingressa el 5 de febrer del 1943 per treballar en la reconstrucció del pont.  S’hi detalla també, la pena que li queda per extingir després que un Consell de Guerra el condemnés a 15 anys de reclusió.  (Arxiu Nacional de Catalunya).