La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Palà, Josep

17-11-1942. Manament del jutge militar al director de la presó de Manresa per tal de que admeti al pres Josep Palà.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
19-11-1942 . Expedient processal de Josep Palà de la presó de Manresa on hi consta el seu ingrés i la seva mort per meningitis al cap de dos mesos.
(Arxiu Nacional de Catalunya).