La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Tarrés Sala, Pere

El director de la presó central de San Miguel de los Reyes a València, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Pere Tarrés pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
7-2-1942. L’alcalde de Manresa informa al director de la presó central de San Miguel de los Reyes a València proposant el desterrament de Pere Tarrés.  (Arxiu Municipal de Manresa).