La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Serramalera Matamala, Lluís

 9-5-1949. Expedient de presó de Lluís Serramalera,  on hi consta l’ofici que el jutge militar adreça al director de la presó de Manresa adjuntant-li la liquidació de condemna i el testimoni de sentència del reclús.  (Arxiu Nacional de Catalunya).