La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Invers Pi, Antonio

19-10-1939. Portada de l’expedient d’ingrés a la presó Model de Barcelona del manresà Antoni Invers i Pi,  militant d’Acció Catalana. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 Full de liquidació de condemna. (Arxiu Nacional de Catalunya)