La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Costa Tañá, Eudald

8-4-1941. El director del camp de concentració de  Belchite (Saragossa), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Eudald Costa pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
13-5-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Eudald Costa. (Arxiu Municipal de Manresa).