La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Feliu Miró, Antonieta

20-10-1939.  Informe policial sobre Antonieta Feliu, que l’alcalde de Manresa adreça al jutge de la ciutat. (Arxiu Municipal de Manresa).
 
 
El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Antonieta Feliu pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
23-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la presonera Antonieta Feliu. (Arxiu Municipal de Manresa).
29-4-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa  al director de la presó provincial de dones de Barcelona, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la presonera Antonieta Feliu. (Arxiu Municipal de Manresa).
8-7-1941. El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Antonieta Feliu pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
16-7-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director de la presó provincial de dones de Barcelona, conforme als inconvenients de concedir la llibertat provisional a l’Antonieta Feliu. (Arxiu Municipal de Manresa).
13-11-1941. El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Antonieta Feliu pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
28-11-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la presonera Antonieta Feliu. (Arxiu Municipal de Manresa).
1-12-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director de la presó provincial de dones de Barcelona, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la presonera Antonieta Feliu.  (Arxiu Municipal de Manresa).
4-12-1941. El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Antonieta Feliu pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).