La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Espinalt Prat, Rosa

El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Rosa Prat pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
21-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la penada Rosa Prat.  (Arxiu Municipal de Manresa).